Limitované telo


Projekt Limitované telo sleduje vzťah medzi performatívnymi štúdiami a antropológiou, zhrňuje najzásadnejšie podnety a prenáša ich do monumentálnych viackanálových videoinštalácii. Performatívne štúdia sú relatívne mladý, dynamicky sa rozvíjajúci odbor, ktorý vykazuje blízkosť k teatrológii i k sociálnej antropológii a je mu vlastná programová interdisciplinárnosť. Deväť paralelne spustených videí v rozsahu trištvrte minúty až dvanásť minút, vždy zobrazuje jeden telesný výkon, jeho maximálne naplnenie, koniec i rezignáciu zobrazovaného jedinca. Práca s telesnosťou, skúmanie hraničných možností tela ako aj dôraz na postupnú stratu východzieho plánu z hľadiska psychologickej, antropologickej i sociologickej dimenzie nanovo konštruujú problémy a výzvy Limitovaného tela.
Náročné pozície na silu, flexibilitu, či balans sa striedajú s elementárnymi telesnými situáciami, pri ktorých preciťovanie vlastnej telesnosti vyjadruje pokus o prinavrátenie sa k vlastnému telu, ktoré čoraz viac, tentoraz dobrovoľne "strácame". Projekcie sa začínajú súbežne, ale postupne jedna po jednej nečakane miznú, v súvislosti s odhodlaním, ochotou, aktuálnym stavom, obtiažnosťou pozície, silou, flexibilitou, kondíciou, predchádzajúcou praxou, mentálnym rozpoložením, psychickým vypätím, otrlosťou voči vonkajším faktorom a blokovaním myšlienok nepohodlia. Po skončení každého jedného videa nastáva tma, až kým neuplynie i to posledné, potom sa celý cyklus opakuje. Inštalácia nemieni vytvoriť súťaž, kto v akej pozícii vydrží najdlhšie (i keď sa komparácii vyhnúť nedokážeme), ale poukázať na časovosť, ktorou sa oslovení približujú k svojmu vlastnému psychickému, či fyzickému limitu a ponúknuť divákovi priestor na spolunažívanie. 
Anna Horcinova © All Rights Reserved